Polityka jakości

A. Certyfikat

Z dniem 08.04.2004r. firma „Eurotrans – Wądołowski ” otrzymała certyfikat Zarządzania Jakością  ISO 9001:2000.

System jest utrzymywany i doskonalony o czym świadczą przeprowadzone audyty nadzoru.    2 sierpnia 2011r. jednostka certyfikacyjna Dekra przeprowadziła audit recertyfikacyjny, efektem którego jest przedłużenie ważności certyfikatu na kolejne 3 lata.

Głównym celem Firmy EUROTRANS jest wzmocnienie dotychczasowej pozycji firmy na rynku usług transportowych poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, ich bezpieczną i terminową realizację oraz ciągły rozwój Firmy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Firma EUROTRANS dąży do osiągnięcia w/w celów poprzez bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań Klientów, dostosowanie taboru i usług do potrzeb i wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej, szkolenie pracowników pod kątem wymogów norm Unii Europejskiej oraz przepisów prawnych, wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących jakość świadczonych usług, utrzymanie  w Firmie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2001, odpowiedni dobór dostawców, eliminowanie powstałych i potencjalnych niezgodności.

Dążymy do tego, aby nasi Klienci byli przekonani, że troska o nich jest kluczowym elementem funkcjonowania Firmy.

 

B. Ekologia

Dojrzewająca świadomość zachowania środowiska naturalnego naszej planety jest dzisiaj poważnym wyzwaniem dla ludzkości. W związku z tym od początku prowadzenia  działalności, rozwój Firmy „Eurotrans” oraz wszelkie podejmowane inicjatywy pozostają w zgodzie z założeniami polityki ekologicznej. Dbałość o otoczenie realizowana jest przede wszystkim poprzez wykorzystywanie wyłącznie pojazdów spełniających  najostrzejsze normy w tym zakresie – auta posiadają normy ekologii Euro 5 i 6. Planowanie transportu odbywa się przy optymalizacji wszystkich parametrów z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko, monitorując wszelkie swoje działania w tym zakresie.

 

C. Zarządzanie jakością

Jakość, to ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi związanych ze zdolnością do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb.

Definicja podkreśla to, co jest istotne w nowoczesnym podejściu do jakości – o jakości mówimy nie tylko wtedy, gdy produkt charakteryzuje się odpowiednimi parametrami, ale przede wszystkim, gdy jego cechy pozwalają na zaspokojenie potrzeb klientów. I ten właśnie aspekt jakości został mocno zaakcentowany w naszej firmie.

 

Nasze podejście do spraw jakości można scharakteryzować w następujący sposób:

 

– orientacja na klienta

– systemowe i zorganizowane działanie

– oddziaływanie na jakość we wszystkich fazach usługi transportowej

– stosowanie różnych technik poprawy jakości

– zaangażowanie się wszystkich pracowników

– stwarzanie filozofii i kultury projakościowej

– dokumentowanie działań związanych z jakością.

 

Głównym celem Firmy EUROTRANS jest wzmocnienie dotychczasowej pozycji firmy na rynku usług transportowych poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, ich bezpieczną i terminową realizację oraz ciągły rozwój Firmy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Firma EUROTRANS dąży do osiągnięcia w/w celów poprzez bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań Klientów, dostosowanie taboru i usług do potrzeb i wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej, szkolenie pracowników pod kątem wymogów norm Unii Europejskiej oraz przepisów prawnych, wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących jakość świadczonych usług.

Dążymy do tego, aby nasi Klienci byli przekonani, że troska o nich jest kluczowym elementem funkcjonowania Firmy.